Inspired by….

Op donderdagavond 26 april organiseerden eindexamenstudenten van de MBO-opleiding Bloem & Styling van Nordwin College hun jaarlijkse show, waarin zij hun kennis en vaardigheden lieten zien op het gebied van bloemsierkunst en styling. De studenten hebben zich laten inspireren door: kunst, cultuur, arrangeurs en designers. […]